โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

25 มิ.ย. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ “ดอกดารารัตน์” ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันทั่วประเทศ