โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “สานสัมพันธ์ ผูกพันสามัคคี ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

30 มิ.ย. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “สานสัมพันธ์ ผูกพันสามัคคี ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ ชั้น 4 และโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลาตราด จังหวัดตราด ในวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560