กลุ่มตรวจสอบภายในต้อนรับอธิการบดีกรมการแพทย์

02 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดย นางจิตราภัฎร์ อิงคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องอธิบดีกรมการแพทย์