ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ

08 ธ.ค. 2560

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ

Document Link
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ