กิจกรรมทำบุญกลุ่มตรวจสอบภายในปี2561

05 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมทำบูญเลี้ยงพระประจำปี 2561