ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายพื้นที่ห้องประชุม

10 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายพื้นที่ห้องประชุม และปรับห้องทำงาน (งานตรวจสอบภายใน
และงานธุรการ) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mirror