งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

02 พ.ค. 2561

ณ วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 - 08.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข