กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทรมนต์ หล่อเทียนพรรษา

23 ก.ค. 2561

ด้วยกรมการศาสนาขอเชิญกรมการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561