โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

07 ก.ย. 2561

ประจำปีงบประมาณ  2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี