ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์