งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

23 ม.ค. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข