กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

23 ม.ค. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์