กิจกรรมกีฬาสี กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

23 ม.ค. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ. โรงยิม สถาบันบำราศนราดูร