กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

25 ก.พ. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการจัดประชุม และ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ณ. ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒