ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

25 ก.พ. 2562

ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

Document Link
ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด