ประกาศเจตนารมณ์ กรมการแพทย์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมอาหาร

25 ก.พ. 2562