โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 'คนเชี่ยวชาญ งานมีประสิทธิภาพ' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

17 เม.ย. 2562

     กลุ่มตรวจสอบ ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 'คนเชียวชาญ งานมีประสิทธิภาพ' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี