กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กลุ่มตรวจสอบภายใน

17 เม.ย. 2562

     นางลินนา งามโสภณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกัน สรงน้ำพระสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 'วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒' เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี และดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒