ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

19 ก.ค. 2562

     ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ) และกรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

Document Link
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน