ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

06 ส.ค. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน