ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

23 ส.ค. 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน