A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: hooks/language_detect.php

Line Number: 14

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมการแพทย์:Office Of Internal Audit

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

27 ธ.ค. 2559

วันนี้ (6 ธันวาคม 2559) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์  เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559  โดยมีนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางจิตราภัฎร์  อิงคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมพิธี