กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำปี 2559

27 ธ.ค. 2559

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน นางจิตราภัฎร์ อิงคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำปี 2559 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธี