กิจกรรมส่งเสริมการออกกำกายและนันนทนาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

28 ธ.ค. 2559

วันที่ 28 ธ.ค. 59 ที่สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำกายและนันนทนาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยมีนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมออกกำลังกาย